9 Eylül Üniversitesi Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi Danışma Kurulu Üyeliği